ما کجائیم و چه می کنیم؟!

بخشی از یادداشتهای یک شهید 16 ساله:
گناهان یک روز او عبارت بودند از:
• سجده نماز ظهر طولانی نبود.
• زیاد خندیدم.
• هنگام فوتبال شوت خوبی زدم که از خودم خوشم آمد!

ما کجائیم و چه می کنیم؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید