ما در شرایط بدر و خیبریم

این روسیاه‌هاى بدمحاسبه‌گر خیال میکنند ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالبیم . اینجور نیست . ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالب نیستیم ؛ ما در شرائط بدر و خیبریم . ما در شرائطى هستیم که ملت ما نشانه‌هاى پیروزى را به چشم دیده است ؛ به آنها نزدیک شده است ؛ به بسیارى از مراحل پیروزى ، با سرافرازى دست پیدا کرده است .

امام خامنه ای

19 دی در دیدار با هزاران نفر از علما، فضلا، طلاب و قشرهای مختلف مردم قم

 

 

گفت بر ما کسی از شب زدگان غالب نیست

این زمان آینه شعب ابیطالب نیست

 

روز پیروزی بدر است خدا را صد شکر

شور نشرح لک صدر است خدا را صد شکر

 

این همان وعده نصرت ز خدای ازلی است

و در قلعه خیبر به روی دست علی است

 

سلامتی امام خامنه ای صلوات

اللًّهُـ‗__‗ـمَ صَّـ‗__‗ـلِ عَـ‗__‗ـلَى مُحَمَّـ‗__‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗__‗ـَد و عَجِّـ‗__‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗__‗ـم

/ 0 نظر / 21 بازدید